In het oude China was Tai Chi louter een krijgskunst, gebaseerd op de Jin-Yang filosofie. Jin en Yang zijn twee polen die één geheel vormen zoals licht en duister, man en vrouw, spanning en ontspanning. Evenwicht bereiken geldt als hoogte doel.

 

Een korte geschiedenis

Willen we de oorsprong van Tai Chi nagaan, dan wentelen we ons in het oude China. Zo’n 7000 jaren geleden gebruikte men stokjes of botten om voorspellingen te doen. Daaruit groeide het gebruik van hexagrammen, een voorloper van het schrift. Deze hexagrammen vindt men onder andere in het Boek der Veranderingen – ook wel I Tjing genoemd – terug.  Het Boek der Veranderingen is een klassieke tekst uit het oude China die tot op heden als orakel- of wijsheidsboek ingeschakeld wordt. Sommige van deze hexagrammen hebben het over spontane bewegingen. Net dit is waar we in Tai Chi naar op zoek gaan.

Enkele eeuwen later, 500 jaren voor het begin van onze jaartelling, trok monnik Da Mo -Bodhidharma in het Indisch – vanuit Indië naar China om zijn leer te verspreiden. Op die manier wordt hij de grondlegger van het Chan-boeddhisme genoemd. Hij leerde de Chinese monniken zowel lichamelijk als ook mentaal versterkende oefeningen, die later in het boek Y jin Ying – ‘het boek over de verandering van pezen en botten’ – gebundeld zouden worden. In de Tai Chi-lessen worden regelmatig oefeningen uit dit boek gebruikt.

Met deze versterkende oefeningen in het achterhoofd, creëerde Chang San Feng omstreeks de 13e  eeuw 13 houdingen, die vandaag nog steeds gebruikt worden.
Hij wordt in het algemeen als de stamvader van de Tai Chi beschouwd.  De grondlegger van de moderne Tai Chi is Yang Cheng Fu (1883-1936). Vanaf dan zal de klemtoon niet meer op de krijgskunst, maar wel op de algehele gezondheid liggen.

Traditioneel wordt Tai Chi aan de hand van een vorm onderwezen. Ik prefereer de 37-vorm in de lessenreeksen. Deze vorm bestaat uit de 37 basishoudingen, waarbij je leert hoe de ene beweging de andere spontaan voortbrengt. In de lessen grijp ik geregeld naar dat ‘spontane bewegen’ terug. Gaandeweg wordt duidelijk wat hiermee precies bedoeld wordt.