Buqi

Buqi of Xingqi is een Chinese geneeskunst die gebruik maakt van energiekracht. Oude bronnen tonen aan dat het meer dan duizend jaar oud is. Het maakt echter geen deel uit van de Traditionele Chinese Geneeskunde.
In China werd ‘speciale’ kennis altijd geheim gehouden en alleen aan familieleden overgedragen. Hierdoor is belangrijke kennis in de loop der tijden verloren gegaan. Soms had deze kennis betrekking op Buqi.
Historische bronnen vermelden niets over de technieken die gebruikt werden.  Men kan echter nog wel lezen dat Buqi onder andere bestond uit behandeling zonder aanraken en dat behandelingen soms van op behoorlijk grote afstand gegeven werden. Dit gegeven intrigeerde Dr. Shen zozeer dat hij na veertig jaar onderzoek het Buqi-systeem creeërde.

Het Buqi-systeem omvat verschillende onderdelen: overdracht van gezondheidsinformatie, vibratiemassage, vinger-vibratiemassage en daoyintherapie (een vorm van oefentherapie die de patiënt in staat stelt zijn eigen gezondheid te verbeteren). Het belangrijkste doel van alle Buqi-behandelingen is het doorbreken van de dubbele vicieuze cirkel van ziekte waarmee de wortels van de ziekte worden afgesneden. De dubbele vicieuze cirkel van slechte lichaamshouding en mentale spanning is in feite de basis van het Buqi-systeem.
De verschillende therapieën van het Buqi-systeem richten zich op het corrigeren van lichaamshouding, het verminderen van mentale spanning en het veranderen van negatieve emoties in positieve.

Men vertrekt steeds vanuit een holistische visie, terwijl heel concrete klachten en problemen opgelost worden.
De behandelingen gebeuren individueel; er is geen fysisch contact.

De behandelingen gebeuren na telefonische afspraak.